Ett Ungdomslägret ordnas 25.6 – 27.6.2014

av Lappfjärds- och Närpesnejdens jaktvårdsföreningar
i samarbete med Jägarförbundets Svenska Österbottens distrikt och Viltcentralen

 Två deltagare per jaktvårdsförening. Avgift 50€/person

 

Info om Ungdomslägret 2014

Program för ungdomslägret 2014