Välkommen till föreningen Jaktlerduvans hemsidan.
Jaktlerduvans verksamhetsområde är Svenska Österbotten och medlemmarna består av registrerade jaktvårdsföreningar verksamma i Svenska Österbotten.

Föreningen har som ändamål att öka ungdomars kunskap och intresse för naturen och viltets samt hållbart, sunt nyttjande av naturen.

Till detta hör att sprida kunskap och information om artkännedom, vildmarksliv, viltvård, jakt, säker vapenhantering, jaktetik, hundsport och sportskytte samt understöda arrangemang i form av utställningar, skolning, informationstillfällen och tävlingar för främst skolelever i Svenska Österbotten