Jaktlerduvan ordnas för högstadieeleverna i svenska österbotten och kan kallas "stafettkarnevalen" för elever med jakt, viltvård och sportskytte som intresse.

Jaktlerduvan består av en separat jaktstig och en separat lerduveskyttetävling.
Deltagaravgiften är 10 euro per gren. 

Jaktstigen består också av två separata stigar: Jaktstig med vapen och Jaktstig utan vapen. Alla elever kan delta i Jaktstigen utan vapen.

Jaktlerduvan 2019 är den 28.5.2019 vid  Stenträskets sportskyttecentrums skjutbana i Smedsby, Korsholm.

Anmälningarna in senast onsdagen den 17 maj till erik.lindgard@edu.vora.fi och anmälningsavgiften skall vara betald senast den 21.5 till kontot Jaktlerduvan/Jan Björklund FI17 1528 3500 1804 06.
Anmälningsblankett: Anmälan Jaktlerduvan 2019

Arrangör är Vasanejdens- , Vörånejdens- och Malaxnejdens jaktvårdsföreningar.

Kontaktpersoner för arrangemanget är  
Erik Lindgård
                    0505370149