Lerduveskyttetävlingen (25 duvor) är en skyttetävling som kallas trapskytte, där duvorna flyger bort från skytten i olika vinklar 

Patroner i kaliberns 12 delas ut på plats, INGA EGNA PATRONER TAS MED.

För att delta krävs giltigt betalt jaktkort och vapenlicens. (uppvisas på plats)

Har man inte jaktkort och vapenlicens kan man delta ifall någon förälder eller annan befullmäktigad övervakare med vapenlicens följer med och övervakar skyttet.

Lerduveskyttet är både en individuell tävling och en lagtävling mellan skolorna. Deltagaravgift 10€/elev.

OBS! Öronskydd är obligatoriska (egna tas med)